#1247 “BEACH SCENE (17-4)”

#1247

#1247 “BEACH SCENE (17-4)” BY ANN SULLIVAN

OIL                           6 X 6                       $250.00

#1244 “BEACH SCENE (17 -1)”

#1244

#1244 “BEACH SCENE (17 -1)” BY ANN SULLIVAN

OIL               6 X 8                $290.00

#1245 “BEACH SCENE (17-2)”

#1245

#1245 “BEACH SCENE (17-2)” BY ANN SULLIVAN

OIL          6 X 8             $290.00

#1246 “BEACH SCENE (17-3)”

#1246

#1246 “BEACH SCENE (17-3)” BY ANN SULLIVAN

OIL           6 X 6         $250.00

2017 River Park Painting Classes by Ann Sullivan

2017 River Park Painting Classes by Ann Sullivan

2017 River Park Painting Classes by Ann Sullivan

2016-2017 Classes at the Von Liebig by Ann Sullivan

2016-2017 Classes at the Von Liebig by Ann Sullivan

2016-2017 Classes at the Von Liebig by Ann Sullivan

#1242 “SAIL KITES, BASS RIVER, CAPE COD”(Our Beautiful River Series #LXIII)

1242

OIL         20 X 30           $2,295.00